Lista postępowań – 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024

Numer ogłoszeniaTytuł
MZD.341.102.2024Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania (MZD.341.102.2024)
MZD.341.101.2024Sukcesywna dostawa materiałów kamiennych dla Miejskiego Zarządu Dróg wraz z transportem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Skoczów, z podziałem na 3 części (MZD.341.101.2024)
MZD.341.100.2024Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg (MZD.341.100.2024)
MZD.341.107.2023Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Gminy Skoczów
MZD.341.106.2023Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale, z podziałem na 2 części: Część 1 – Remont odcinka drogi gminnej 431710S – ul. Dworcowej w Pogórzu, Część 2 – Remont odcinka drogi gminnej 431305S – ul. Dolny Bór w Kowalach (MZD.341.106.2023)
MZD.341.105.2023Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonie zimowym 2023/2024 r., z podziałem na 10 części (MZD.341.105.2023)
MZD.341.104.2023Modernizacja nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w technologii asfaltobetonu, z podziałem na 2 części (MZD.341.104.2023)
MZD.341.103.2023Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów, na drogach zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w obrębie miasta Skoczów (MZD.341.103.2023)
MZD.341.102.2023Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania (MZD.341.102.2023)
MZD.341.101.2023Sukcesywna dostawa materiałów kamiennych dla Miejskiego Zarządu Dróg wraz z transportem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Skoczów, z podziałem na 3 części (MZD.341.101.2023)
MZD.341.100.2023Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg (MZD.341.100.2023)
MZD.341.107.2022Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonie zimowym 2022/2023 r., z podziałem na 6 części (MZD.341.107.2022).
MZD.341.106.2022Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonie zimowym 2022/2023 r., z podziałem na 9 części (MZD.341.106.2022).
MZD.341.105.2022Modernizacja nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu, z podziałem na 2 części (MZD.341.105.2022).
MZD.341.104.2022Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania (MZD.341.104.2022).
MZD.341.103.2022Sukcesywna dostawa materiałów kamiennych dla Miejskiego Zarządu Dróg wraz z transportem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Skoczów, z podziałem na 4 części (MZD.341.103.2022).
MZD.341.102.2022Sukcesywna dostawa materiałów kamiennych dla Miejskiego Zarządu Dróg wraz z transportem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Skoczów, z podziałem na 4 części (MZD.341.102.2022).
MZD.341.101.2022Sukcesywna dostawa materiałów kamiennych dla Miejskiego Zarządu Dróg wraz z transportem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Skoczów, z podziałem na 4 części (MZD.341.101.2022).
MZD.341.100.2022Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg (MZD.341.100.2022).
MZD.341.103.2021Dostawa soli drogowej DR z antyzbrylaczem, przeznaczonej do utrzymania jezdni podczas Akcji Zimowej, wraz z transportem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Skoczów (MZD.341.103.2021).
MZD.341.102.2021Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Gminy Skoczów (MZD.341.102.2021).
MZD.341.101.2021Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu (masa asfaltobetonowa układana na gorąco), z podziałem na 2 części (MZD.341.101.2021).
MZD.341.100.2021Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania (MZD.341.100.2021).
MZD.341.104.2020Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2020/2021 r. oraz 2021/2022 r. (MZD.341.104.2020).
MZD.341.103.2020Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2020/2021 r. oraz 2021/2022 r., z podziałem na 9 części (MZD.341.103.2020).
MZD.341.102.2020Przetarg nieograniczony na Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu (MZD.341.102.2020).
MZD.341.101.2020Przetarg nieograniczony na Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu (MZD.341.101.2020).
MZD.341.100.2020Przetarg nieograniczony na Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania (MZD.341.100.2020)
MZD.341.102.2019Remont drogi gminnej nr 430161S – ulicy Torowej w Skoczowie na odcinku 0+003km do 0+587km.
MZD.341.101.2019REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TECHNOLOGII ASFALTOBETONU (MASA ASFALTOBETONOWA UKŁADANA NA GORĄCO)
MZD.341.100.2019 Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania
Przejdź do treści