O nas

Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie (powołany uchwałą nr XXXVI/447/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 1 października 2009 r.) a jako jednostka funkcjonuje od stycznia 2010 roku.
Głównymi zadaniami MZD jest zarządzanie:

  • drogami gminnymi, w tym uzgodnienia drogowe i zmiany organizacji ruchu,
  • strefą płatnego parkowania w Skoczowie oraz parkingów wyznaczonych na terenach stanowiących własność Gminy Skoczów,
  • targowiskiem rolno-przemysłowym i zwierzęcym,
  • cmentarzem komunalnym w Pierśćcu.

Szczegółowy wykaz zadań i obowiązków określa statut Miejskiego Zarządu Dróg .

Schemat organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie przedstawia się następująco:

  • Dział finansowo-księgowy,
  • Dział zarządzania, wykonawstwa drogowego i gospodarki komunalnej,
  • Sekretariat, zamówienia publiczne,
  • Kadry i płace,
  • Magazyn, zaopatrzenie,

Do pobrania:

Przejdź do treści