Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonie zimowym 2023/2024 r., z podziałem na 10 części

Zamawiający informuje, że w dniu 28.09.2023 r. na platformazakupowa.pl zamieszczono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonie zimowym 2023/2024 r., z podziałem na 10 części”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tryb podstawowy bez negocjacji).

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia,
w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ https://platformazakupowa.pl/transakcja/824931

Przejdź do treści