Przetarg nieograniczony na Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu (MZD.341.102.2020).

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wzór umowy – załącznik nr 9, załącznik nr 10 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, załącznik nr 11 – Przedmiar robót ze wskazaniem ulic, załączniki nr 1-8 – wersja do edycji.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert – 24.08.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 03.09.2020 r.

Przejdź do treści