Uchwała Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXIII/274/2021 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 17 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat. Załącznik Nr 1 (mapa strefy parkowania) oraz Załącznik Nr 2 – Regulamin poboru opłat w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Skoczowa, do pobrania poniżej: 

Uchwała Nr XXIII/274/2021  

 

UCHWAŁA NR XXXIV/396/2022 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/274/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat, do pobrania poniżej: 

Uchwała Nr XXXIV/396/2022 

 

UCHWAŁA NR XXXV/405/2022 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/274/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat, do pobrania poniżej: 

Uchwała Nr XXXV/405/2022 

 

Przejdź do treści