Wzory wniosków

Sprawa PDF Doc Opendoc
Uzgodnienie inwestycji
Lokalizacja zjazdu
Zajęcie pasa drogowego – roboty
Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej / urządzenia reklamowego
Wniosek o umieszczenie plakatu   brak brak
Wniosek o umieszczenie reklamy brak brak
 

WNIOSEK o wydanie abonamentu mieszkańca/zwykłego* w strefie płatnego parkowania i parkingów gminnych (dotyczy parkingu tylko na ul. Sarkandra) dostępny jest tutaj. 

WNIOSEK o wydanie abonamentu mieszkańca/zwykłego* w strefie płatnego parkowania i parkingów gminnych dostępny jest  tutaj .

 

 

 

Przejdź do treści