Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2020/2021 r. oraz 2021/2022 r. (MZD.341.104.2020).

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki 1 – 8, załącznik nr 9 – wzór umowy, załącznik nr 10 – Operat organizacyjny zimowego utrzymania dróg i mostów na terenie Gminy Skoczów, załącznik nr 11 – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Gminę Skoczów (ZUD), załącznik nr 12 – mapa zimowego utrzymania dróg, pierwsza strona SIWZ, załączniki nr 1 – 8 – wersja do edycji.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert – 12.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 02.12.2020 r.

Przejdź do treści