Targowiska miejskie w Skoczowie

Na terenie miasta Skoczowa znajdują się dwa targowiska miejskie:
– targowisko rolno-przemysłowe przy ul.Góreckej,
– targowisko rolno-zwierzęce przy ul. Rzecznej.

Na targowisku rolno-zwierzęcym dopuszcza się sprzedaż wyłącznie zwierząt drobnych (ptactwo, króliki,gołębie) oraz trzody chlewnej (wyłącznie prosięta i warchlaki) przy zachowaniu zasad określonych przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.856 z późn.zm.). Nadzór nad targowiskiem pod względem weterynaryjnym prowadzi Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie. Sprzedaż żywych zwierząt dopuszczalna jest wyłącznie na terenie wydzielonym ogrodzeniem.

Głównym dniem targowym na targowiskach miejskich w Skoczowie jest czwartek.

Targowisko rolno-przemysłowe jest czynne przez cały tydzień w godzinach od 6 – 18 , targowisko rolno-zwierzęce tylko w dzień targowy.
Na targowisku rolno-przemysłowym przy ulicy Góreckiej zostały wyznaczone również miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty od 6 do 18 tej.

Za handel na targowiskach pobierana jest opłata targowa w wysokości określonej przez Uchwałę Rady Miejskiej Skoczowa.

Miejsca przeznaczone do handlu na targowiskach miejskich wyznacza prowadzący targowisko inkasent.

Na terenie targowisk rolno-przemysłowego i rolno-zwierzęcego administratorem i inkasentem jest „Firma Beata Kamyczek ” tel.  609330171.

Przejdź do treści