Modernizacja nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg,w technologii asfaltobetonu, z podziałem na 3 części (MZD.341.103.2024)

Zamawiający informuje, że w dniu 27.06.2024 r. na platformazakupowa.pl zamieszczono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg,w technologii asfaltobetonu, z podziałem na 3 części ”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tryb podstawowy bez negocjacji).

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/transakcja/947456

Przejdź do treści