Uchwała Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXIV/293/2021 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z płatnych parkingów stanowiących własność Gminy Skoczów, zlokalizowanych poza pasem dróg publicznych . Załącznik Nr 1 – Regulamin płatnego parkingu na placu przy zbiegu ulic Mickiewicza i Św. J. Sarkandra oraz Załącznik Nr 2 – Regulamin Parkingu na placu przed obiektem Krytej Pływalni „Delfin” wraz z dwiema drogami wewnętrznymi, do pobrania poniżej: 

Uchwała Nr XXIV/293/2021  

 

UCHWAŁA NR XXXIV/397/2022 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/293/2021 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 marca 2021 r., w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z płatnych parkingów stanowiących własność Gminy Skoczów, zlokalizowanych poza pasem dróg publicznych, do pobrania poniżej: 

Uchwała Nr XXXIV/397/2022 

Przejdź do treści