Słupy ogłoszeniowe oraz stelaż na banery reklamowe na terenie Skoczowa

Słupy ogłoszeniowe oraz stelaż na banery reklamowe na terenie Skoczowa

Aby skorzystać z płatnej ekspozycji plakatów należy najpóźniej do poniedziałku danego tygodnia dostarczyć plakaty do biura MZD.

Umieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych odbywa się w każdy wtorek (w każdym innym dniu opłata zwiększa się o 100%) .

Cennik za ekspozycję ustala Zarządzenie nr 0050.152.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 31 sierpnia 2016 roku. Zwolnienia z opłaty udziela Burmistrz Miasta po uprzednim zwróceniu się z prośbą na piśmie. Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu 33 487 49 43 wew. 25

Wykaz miejsc, w których znajdują się słupy ogłoszeniowe oraz stelaż, na którym można rozwieszać banery reklamowe – zarządzane przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie

Przejdź do treści