Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów, na drogach zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w obrębie miasta Skoczów (MZD.341.103.2023)

Zamawiający informuje, że w dniu 22.05.2023 r. na platformazakupowa.pl zamieszczono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów, na drogach zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w obrębie miasta Skoczów”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tryb podstawowy bez negocjacji).

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia,
w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ https://platformazakupowa.pl/transakcja/770138

Przejdź do treści