Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonie zimowym 2022/2023 r., z podziałem na 6 części (MZD.341.107.2022).

Zamawiający informuje, że w dniu 27.09.2022 r. na platformazakupowa.pl zamieszczono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonie zimowym 2022/2023 r., z podziałem na 6 części”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tryb podstawowy bez negocjacji).

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow.

Przejdź do treści