Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2020/2021 r. oraz 2021/2022 r., z podziałem na 9 części (MZD.341.103.2020).

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki 1 – 8, załącznik nr 9a i 9b – wzór umowy, załącznik nr 10 – Operat organizacyjny zimowego utrzymania dróg i mostów na terenie Gminy Skoczów, załącznik nr 11 – Wykaz zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów, załącznik nr 12 – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Gminę Skoczów (ZUD), załącznik nr 13 – mapa zimowego utrzymania dróg dla części 1 – 8, pierwsza strona SIWZ, załączniki nr 1 – 8 – wersja do edycji.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert – 06.10.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie części 2 – Drogi gminne w granicach miasta Skoczów – 06.10.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie części 9 – Chodniki, ciągi piesze, schody i kładki dla pieszych – 06.10.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Unieważnieniu części 2 oraz 9 – 06.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 21.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

Przejdź do treści