Przetarg nieograniczony na Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania (MZD.341.100.2020).

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wzór umowy – załącznik nr 10, załącznik nr 11 – zadanie 1, załącznik nr 12 – zadania 2, 3, 4, załączniki nr 1-9 – wersja do edycji.

Załączniki:

Wyjaśnienie treści SIWZ – 27.02.2020r.

Informacja z otwarcia ofert – 04.03.2020r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 11.03.2020r.

Przejdź do treści