Remont drogi gminnej nr 430161S – ulicy Torowej w Skoczowie na odcinku 0+003km do 0+587km. (MZD.341.102.2019)

Numer ogłoszenia: 
MZD.341.102.2019
Data: 
2019-09-24 12:19
Wprowadził: 
Gabriela Kudelska
Opis:
Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wzór umowy – załącznik nr 9,  załączniki nr 10 – 12, załączniki nr 1 – 8 – wersja edytowalna.

Informacja z otwarcia ofert – 09.10.2019r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 18.10.2019r.

Przejdź do treści