Oświetlenie uliczne

Na podstawie uchwały nr XXXII/361/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 sierpnia 2017 roku, zarządzanie i utrzymanie oświetlenia ulicznego (ulic, placów i dróg publicznych) oraz pozostałych miejsc publicznych stanowiących własność Gminy Skoczów, zostało powierzone naszej jednostce organizacyjnej. 

Wszelkie awarie oświetlenia na terenie Gminy Skoczów można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 33 487 49 43-44 wew. 25

lub na adres e-mail: biuro@mzd.skoczow.pl

Bardzo prosimy o podanie nazwy ulicy i numeru domu, przy którym stoi uszkodzona lampa.

Przejdź do treści