Modernizacja nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w technologii asfaltobetonu, z podziałem na 2 części

Zamawiający informuje, że w dniu 26.06.2023 r. na platformazakupowa.pl zamieszczono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w technologii asfaltobetonu, z podziałem na 2 części”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tryb podstawowy bez negocjacji).

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia,
w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ https://platformazakupowa.pl/transakcja/785060

Przejdź do treści