Lista postępowań – 2019 / 2020

Numer ogłoszenia Tytuł
MZD.341.102.2020Przetarg nieograniczony na Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu (MZD.341.102.2020).
MZD.341.101.2020Przetarg nieograniczony na Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu (MZD.341.101.2020).
MZD.341.100.2020Przetarg nieograniczony na Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania (MZD.341.100.2020)
MZD.341.102.2019 Remont drogi gminnej nr 430161S – ulicy Torowej w Skoczowie na odcinku 0+003km do 0+587km.
MZD.341.101.2019REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TECHNOLOGII ASFALTOBETONU (MASA ASFALTOBETONOWA UKŁADANA NA GORĄCO)
MZD.341.100.2019 Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania
Przejdź do treści