Lista postępowań – 2019 / 2020 / 2021

Numer ogłoszenia Tytuł
MZD.341.100.2021Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania (MZD.341.100.2021).
MZD.341.104.2020Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2020/2021 r. oraz 2021/2022 r. (MZD.341.104.2020).
MZD.341.103.2020Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2020/2021 r. oraz 2021/2022 r., z podziałem na 9 części (MZD.341.103.2020).
MZD.341.102.2020Przetarg nieograniczony na Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu (MZD.341.102.2020).
MZD.341.101.2020Przetarg nieograniczony na Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu (MZD.341.101.2020).
MZD.341.100.2020Przetarg nieograniczony na Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania (MZD.341.100.2020)
MZD.341.102.2019 Remont drogi gminnej nr 430161S – ulicy Torowej w Skoczowie na odcinku 0+003km do 0+587km.
MZD.341.101.2019REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TECHNOLOGII ASFALTOBETONU (MASA ASFALTOBETONOWA UKŁADANA NA GORĄCO)
MZD.341.100.2019 Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania
Przejdź do treści