Wzory wniosków

Sprawa PDF Doc Opendoc
Uzgodnienie inwestycji
Lokalizacja zjazdu
Zajęcie pasa drogowego – roboty
Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej / urządzenia reklamowego
Wniosek o umieszczenie plakatu brak brak
Wniosek o umieszczenie reklamy brak brak
 

 

 

Przejdź do treści