Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2020/2021 r. oraz 2021/2022 r., z podziałem na 9 części (MZD.341.103.2020).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz plik pdf

Przejdź do treści