Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2020/2021 r. oraz 2021/2022 r. (MZD.341.104.2020).

Poniżej zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Przejdź do treści