Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2020/2021 r. oraz 2021/2022 r., z podziałem na 9 części (MZD.341.103.2020).

Poniżej zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Przejdź do treści