Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 w przetargu nieograniczonym na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2020/2021 r. oraz 2021/2022 r., z podziałem na 9 części” (MZD.341.103.2020).

Poniżej zamieszczono Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie części 2 – Drogi gminne w granicach miasta Skoczów.

Przejdź do treści