Zmiana organizacji ruchu w obrębie targowiska rolnego

W celu uporządkowania ruchu w obrębie targowiska rolnego oraz zwiększenia ilości miejsc postojowych od dnia 22.10.2012r. będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu na fragmencie ulicy Rzecznej w Skoczowie. Obecny, dwukierunkowy ruch na łączniku od targowiska rolnego do ulicy Kiczyckiej zostanie zastąpiony ruchem jednokierunkowym w stronę ulicy Kiczyckiej. Wokół targowiska rolnego ruch również będzie odbywać się w jednym kierunku.
Uwaga: na ulicy Kiczyckiej obowiązywać będzie zakaz skrętu na ulicę Rzeczną.
Zmiany kierunków ruchu obrazuje mapka poglądowa.

 

Mapka

 

 

Przejdź do treści