Zimowe utrzymanie dróg 2016/2017

Zimowe utrzymanie dróg 2016/2017

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2016/2017 informujemy o wykonawcach prac związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości nawierzchni jezdni i mostów na drogach ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych w obrębie Gminy Skoczów wraz z zatokami i parkingami usytuowanymi wzdłuż tych dróg oraz o wykonawcach zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów.

Wersja PDF

I. Wykonawcy akcji zimowej na drogach ekspresowych, krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych – jezdnie, mosty, zatoki, parkingi.

Wykonawca

Kontakt

Droga/Ulica

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Rejon w Pszczynie

Obwód Drogowy w Skoczowie-Pogórzu

ul. Wierzbowa 7

43-430 Pogórze

tel. 33 853 89 19

droga ekspresowa S52, DK-81 (ul. Katowicka), wiadukt na ul. Góreckiej, wiadukt na ul. Bielskiej w Pogórzu, wiadukt na ul. Cieszyńskiej w Międzyświeciu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24

40-609 Katowice

tel. 32 781 92 00

DW-941 od węzła drogowego w Harbutowicach do Ustronia, ul. Bielska w Pogórzu od wiaduktu nad drogą S52 do Grodźca, ul. Cieszyńska w Międzyświeciu od ul. Iskrzyczyńskiej do Łączki.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

tel. 668 365 830

Bielska, Cieszyńska, Dolny Bór, Górecka, Górny Bór, Kiczycka, Mickiewicza, Objazdowa, Stalmacha, Wiślicka oraz drogi powiatowe w obrębie Gminy Skoczów zamiejskie.

II. Wykonawcy akcji zimowej na drogach gminnych w granicach miasta- jezdnie, mosty, zatoki, parkingi.

Wykonawca

Kontakt

Ulica

Miejski Zarząd Dróg

ul. Mickiewicza 14

43-430 Skoczów

tel. 603 561 730

pon-pt w godz. 7 oo-15 oo tel. 33 487 49 43 wew. 24

tel. 33 487 49 44 wew. 24

Bielska, Cieszyńska, Czarny Chodnik, Fabryczna, Garbarska, Harcerska, Kościelna, Ks. Jana E. Mocko (wraz z drogą boczną wokół przedszkola), Łęgowa, Mały Rynek, Mennicza, Mickiewicza (od Targowej do PKP) Parkowa, Podkępie, Polna, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Rynek, Sarkandra, Szkolna, Szpitalna, Targowa (wraz z drogą przy bloku nr 13), Ustrońska, Wałowa, Wiślańska, łącznik ulic Ustrońska-Targowa-Mickiewicza, parkingi w SPP i PP, ścieżki rowerowe.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

w Skoczowie

ul. Dworcowa 1

43-430 Pogórze

tel. 604 421 367

pon-pt w godz. 7 oo-15 oo

tel. 33 853 32 85

Bajerki, Błękitna, Boczna, boczna ul. Kiczyckiej-(Delikatesy Centrum), boczna ul. Plaskowiec- (dojazd do posesji 85), boczna ul. Rzecznej (Targowisko zwierzęce), boczna ul. Z. Kossak-Szatkowskiej- (dojazd do posesji 76), boczna ul. Żebroka- ( dojazd do posesji 27), boczne ul. Dolny Bór (dojazd do posesji 16, 21b, 32, 37, 42), boczna ul. Objazdowej- (dojazd Dworzec Aut.), boczne ul. Góreckiej- (dojazd do posesji 39, 61), boczne ul. Wiślickiej- (dojazd do posesji 6E oraz łącznik z ul. Klonową), Bracka, Budowlanych, Bukowa, Ceglana (wraz z łącznikami do ul. Stalmacha), Czekoladowa, Dębowa, drogi boczne od ul. Stalmacha, Gajowa, Grabowa, Groszówka, Jutrzenki, Kamieniec, Kasztanowa, Klonowa, Kolonia, Kolorowa, Kombatantów, Kręta, Kukucza, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Morelowa, Nowa, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Olszyna, Osiedlowa, Plaskowiec, Podlesie, Południowa, Potok, Puścina (wraz z odnogami), Radosna, Rzeczna, Schodowa, Skrajna (Pogórze) oraz boczna od Skrajnej (dojazd do posesji 66d), Słoneczna, Sportowa, Stary Targ, Tęczowa, Topolowa, Torowa, Wiejska, Wierzbowa, Wspólna, Wzgórze, Zabawa, Zacisze, Zawiśle, Zofii Kossak-Szatkowskiej, Żebroka.

Roboty Ziemne i Drogowe. Transport Sp. z o.o.

ul. Szeroka 45a

43-450 Ustroń

tel. 602 671 396

boczna ul. Krzywej- (dojazd do posesji 12), boczna ul. Krzywej- dojazd Przedszkole, boczna ul. Wiślańskiej- (dojazd do posesji 41), Ciężarowa, Gołęszyców, Górny Bór (przy granicy miasta oraz boczne), Gustawa Morcinka, Krzywa, Krzywa „Wodomistrzówka”, Leśna, Leśna od ul. Rubinowej, łącznik od ul. Leśnej do ul. Ciężarowej, łącznik ul. Krzywa-ul. Ciężarowa, Wiślańska (od Harbutowic do skrzyżowania z ul. Ciężarową).

III. Wykonawcy akcji zimowej na drogach gminnych w obrębie sołectw.

Wykonawca

Kontakt

Sołectwo

Przewóz Towarów, Usług Koparkami

Matuszny Jan, Matuszny Krzysztof Sp. j.

Bielowicko 14

43-386 Świętoszówka

Tel. 502 685 532

Kiczyce, Kowale, Pierściec, Pogórze.

Roboty Ziemne i Drogowe.

Transport Sp. z o.o.

ul. Szeroka 45a

43-450 Ustroń

tel. 602 671 396

Bładnice, Harbutowice.

Jerzy Bieniek

ul. Zdrojowa 45a

43-384 Jaworze

tel. 602 364 933

Ochaby, Wiślica

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

w Skoczowie

ul. Dworcowa 1

43-430 Pogórze

tel. 604 421 367

pon-pt w godz. 7 oo-15 oo

tel. 33 853 32 85

Międzyświeć, Wilamowice.

IV. Wykonawcy akcji zimowej w ciągach dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych – chodniki, ciągi piesze, schody, kładki.

Wykonawca

Kontakt

Droga/Ulica

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Rejon w Pszczynie

Obwód Drogowy w Skoczowie-Pogórzu

ul. Wierzbowa 7

43-430 Pogórze

tel. 33 853 89 19

wiadukt na ul. Góreckiej, wiadukt na ul. Bielskiej w Pogórzu, wiadukt oraz kładka na ul. Cieszyńskiej w Międzyświeciu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24

40-609 Katowice

tel. 32 781 92 00

ul. Cieszyńska w Międzyświeciu.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

tel. 668 365 830

Bielska, Cieszyńska, Górecka, Górny Bór, Kiczycka, Mickiewicza, Objazdowa, Stalmacha, Wiślicka.

V. Wykonawcy akcji zimowej w ciągach dróg gminnych – chodniki, ciągi piesze, schody, kładki.

Wykonawca

Kontakt

Ulica

Miejski Zarząd Dróg

ul. Mickiewicza 14

43-430 Skoczów

tel. 603 561 730

pon-pt w godz. 7 oo-15 oo tel. 33 487 49 43 wew. 24

tel. 33 487 49 44 wew. 24

aleja Jana Pawła II, Bielska (obok Gimnazjum nr 2), Cieszyńska, dojście do PKS, Fabryczna, Garbarska, Kościelna, Krzywa, Ks. Jana E. Mocko, łącznik ul. Ustrońskiej-ul. Garbarskiej, łącznik ul. Wiślańskiej-ul. Jodłowej, łącznik ul. Wiślańskiej od mostu kolejowego do kładki nad Wisłą, Mały Rynek, Mennicza, Polna, Powstańców Śląskich, Rynek, Schodowa, Skatepark, Stalmacha (od ul. Bielskiej do ul. Objazdowej), Stary Targ, Szkolna, Szpitalna, Targowa (wraz z chodnikiem przy bloku nr 13,17 oraz wokół przedszkola), Ustrońska, Wiślańska, Zofii Kossak-Szatkowskiej.

Zakład Zieleni

Adam Pietrzyk

ul. Stalmacha 35,

43-430 Skoczów

tel. 507 170 365

tel. 33 853 36 57

boczna od ul. Góreckiej do pływalni Delfin, Ciężarowa, Gustawa Morcinka, Harcerska, kładka nad rzeką Wisłą w ciągu ul. Sportowej, kładki (cztery) nad rzeką Bładnicą, Kukucza, łącznik ul. Łegowa- ul. Harcerska, łącznik ul. Łęgowa – ul. Powstańców Śląskich, łącznik od ul. Mickiewicza (obok PKP) do ul. Górny Bór, łącznik od ul. Wiślańskiej do ul. G. Morcinka (ścieżka dla pieszych wzdłuż Bładnicy), Łęgowa, Mickiewicza (od ul. Targowej do PKP), Osiedlowa, Park Tendery, Park nad Wisłą, Park Tryton, Podkępie, Południowa, Powstańców Śląskich, Rzeczna, skwer przed TESCO na ul. G. Morcinka, Słoneczna, Sportowa, Stary Targ (chodnik wokół oraz skwer przed Bankiem Spółdzielczym), ścieżka i „molo”- tereny rekreacyjne wokół stawów na G. Borze, trakt spacerowy Szlak Sarkandrowski.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 250 z późn. zm.), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości: właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Przejdź do treści