Zimowe utrzymanie dróg 2015/2016

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2015/2016 informujemy o wykonawcach prac związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości nawierzchni jezdni i mostów na drogach ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych w obrębie Gminy Skoczów wraz z zatokami i parkingami usytuowanymi wzdłuż tych dróg oraz o wykonawcach zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów.

I. Wykonawcy akcji zimowej na drogach ekspresowych, krajowych, wojewódzkich                     oraz powiatowych – jezdnie, mosty, zatoki, parkingi.

Wykonawca

Kontakt

Droga/Ulica

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych            i Autostrad Oddział w Katowicach

Rejon w Pszczynie

Obwód Drogowy w Skoczowie-Pogórzu

ul. Wierzbowa 7

43-430 Pogórze

tel. 33 853 89 19

droga ekspresowa S1, DK-81 (ul. Katowicka), wiadukt na ul. Góreckiej, wiadukt na ul. Bielskiej  w Pogórzu, wiadukt na ul. Cieszyńskiej                   w Międzyświeciu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24

40-609 Katowice

tel. 32 781 92 00

DW-941 od węzła drogowego w Harbutowicach do Ustronia, ul. Bielska w Pogórzu od wiaduktu nad drogą S1 do Grodźca, ul. Cieszyńska                      w Międzyświeciu od ul. Iskrzyczyńskiej do Łączki.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych           w Cieszynie

ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

tel. 668 365 830

Bielska, Cieszyńska, Dolny Bór, Górecka, Górny Bór, Kiczycka, Mickiewicza, Objazdowa, Stalmacha, Wiślicka oraz drogi powiatowe              w obrębie Gminy Skoczów zamiejskie.

II. Wykonawcy akcji zimowej na drogach gminnych w granicach miasta- jezdnie, mosty, zatoki, parkingi.

Wykonawca

Kontakt

Ulica

Miejski Zarząd Dróg

ul. Mickiewicza 14

43-430 Skoczów

tel. 603 561 730

pon-pt  w godz. 7 oo-15 oo tel. 33 487 49 43 wew. 24

tel. 33 487 49 44 wew. 24

Bielska, Cieszyńska, Czarny Chodnik, Fabryczna, Garbarska, Harcerska, Kościelna, Ks. Jana E. Mocko (wraz z drogą boczną wokół przedszkola), Łęgowa, Mały Rynek, Mennicza, Mickiewicza (od Targowej do PKP) Parkowa, Podkępie, Polna, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Rynek, Sarkandra, Szkolna, Szpitalna, Targowa (wraz z drogą przy bloku nr 13), Ustrońska,  Wałowa, Wiślańska, łącznik ulic Ustrońska-Targowa-Mickiewicza, parkingi w SPP i PP, ścieżki rowerowe.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych  

w  Skoczowie

ul. Dworcowa 1

43-430 Pogórze

tel. 604 421 367

pon-pt  w godz. 7 oo-15 oo

tel. 33 853 32 85

Bajerki, Błękitna, Boczna, Bracka, Budowlanych, Bukowa, Ceglana (wraz z łącznikami do ul. Stalmacha), Czekoladowa, Dębowa, dojazd PKS, Dolny Bór („koło kamieniarza” oraz „stary przebieg”), drogi boczne od ul. Stalmacha, Gajowa, Grabowa, Groszówka, Jutrzenki, Kamieniec, Kasztanowa, Klonowa, Kolonia, Kolorowa, Kombatantów, Kręta, Kukucza, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Nowa, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Olszyna, Osiedlowa, Plaskowiec, Podlesie, Południowa, Potok, Puścina (wraz z odnogami), Radosna, Rzeczna, Sadowa, Schodowa, Słoneczna, Sportowa, Stary Targ, Tęczowa, Topolowa, Torowa, Wiejska, Wierzbowa, Wspólna, Wzgórze, Zabawa, Zacisze, Zawiśle,  Zofii Kossak-Szatkowskiej, Żebroka.

Firma Usługowo-Transportowa Janina Sztwiertnia

Bładnice Górne 20

43-430 Skoczów

tel. 500 082 726

ciąg pieszo-rowerowy od ul. Leśnej do ul. Ciężarowej, Ciężarowa, Dojazdowa, droga dojazdowa D-12, droga dojazdowa D-13+D-14,Gołęszyców, Górny Bór (przy granicy miasta oraz boczne), Gustawa Morcinka, Krzywa, Krzywa „Wodomistrzówka”, Leśna, Wiślańska (od Harbutowic do skrzyżowania z ul. Ciężarową).

III. Wykonawcy akcji zimowej na drogach gminnych w obrębie sołectw.

Wykonawca

Kontakt

Sołectwo

Firma „Mentrans” Mencnarowski Franciszek

Iłownica 174

43-394 Rudzica

tel. 507 338 914

Kowale, Pogórze, Wiślica.

Firma Usługowo-Transportowa Janina Sztwiertnia

Bładnice Górne 20

43-430 Skoczów

tel. 500 082 726

Bładnice, Harbutowice.

Koło Rolnicze w Ochabach

ul. Dębowiecka 26

43-430 Ochaby Małe

tel. 696 074 530

pon-pt  w godz. 7 oo-15 oo

tel. 33 853 34 57

Ochaby.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych  

w  Skoczowie

ul. Dworcowa 1

43-430 Pogórze

tel. 604 421 367

pon-pt  w godz. 7 oo-15 oo

tel. 33 853 32 85

Kiczyce, Międzyświeć, Pierściec, Wilamowice.

IV. Wykonawcy akcji zimowej w ciągach dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych – chodniki, ciągi piesze, schody, kładki.

Wykonawca

Kontakt

Droga/Ulica

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych            i Autostrad Oddział w Katowicach

Rejon w Pszczynie

Obwód Drogowy w Skoczowie-Pogórzu

ul. Wierzbowa 7

43-430 Pogórze

tel. 33 853 89 19

wiadukt na ul. Góreckiej, wiadukt na                ul. Bielskiej w Pogórzu, wiadukt oraz kładka na                 ul. Cieszyńskiej   w Międzyświeciu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24

40-609 Katowice

tel. 32 781 92 00

ul. Cieszyńska  w Międzyświeciu.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych          w Cieszynie

ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

tel. 668 365 830

Bielska, Cieszyńska, Górecka, Górny Bór, Kiczycka, Mickiewicza, Objazdowa, Stalmacha, Wiślicka.

V. Wykonawcy akcji zimowej w ciągach dróg gminnych – chodniki, ciągi piesze, schody, kładki.

Wykonawca

Kontakt

Ulica

Miejski Zarząd Dróg

ul. Mickiewicza 14

43-430 Skoczów

tel. 603 561 730

pon-pt  w godz. 7 oo-15 oo tel. 33 487 49 43 wew. 24

tel. 33 487 49 44 wew. 24

aleja Jana Pawła II, Bielska (obok Gimnazjum nr 2), Cieszyńska, dojście do PKS, Fabryczna, Garbarska,  Kościelna, Krzywa, Ks. Jana E. Mocko, łącznik ul. Ustrońskiej-ul. Garbarskiej, łącznik ul. Wiślańskiej-ul. Jodłowej, łącznik ul. Wiślańskiej od mostu kolejowego do kładki nad Wisłą, Mały Rynek, Mennicza, Polna,  Powstańców Śląskich, Rynek, Schodowa, Skatepark, Stalmacha (od ul. Bielskiej do ul. Objazdowej), Stary Targ, Szkolna, Szpitalna, Targowa (wraz z chodnikiem przy bloku nr 13,17 oraz wokół przedszkola), Ustrońska, Wiślańska, Zofii Kossak-Szatkowskiej.

Zakład Zieleni

Adam Pietrzyk

ul. Stalmacha 35,

43-430 Skoczów

tel. 507 170 365

tel. 33 853 36 57

boczna od ul. Góreckiej do pływlani Delfin, Ciężarowa, Gołęszyców, Gustawa Morcinka, Harcerska, kładka nad rzeką Wisłą w ciągu             ul. Sportowej, kładki nad rzeką Bładnicą, łącznik ul. Łegowa-ul. Harcerska, łącznik ul. Łęgowa-ul. Powstańców Śląskich, łącznik od    ul. Mickiewicza (obok PKP) do ul. Górny Bór, łącznik od ul. Wiślańskiej  do ul. G. Morcinka (ścieżka dla pieszych wzdłuż Bładnicy), Łęgowa, Mickiewicza (od ul. Targowej do PKP), Osiedlowa, Park Tendery, Park nad Wisłą, Park Tryton, Podkępie, Południowa, Powstańców Śląskich, Rzeczna, skwer przed TESCO na ul. G. Morcinka, Słoneczna, Sportowa, Stary Targ (chodnik wokół oraz skwer przed Bankiem Spółdzielczym), trakt spacerowy Szlak Sarkandrowski.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z póź. zm.), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez  uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości: właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Przejdź do treści