Zimowe utrzymanie dróg 2013/2014

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2013/2014 Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie  informuje o wykonawcach prac związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości nawierzchni jezdni i mostów na drogach gminnych i powiatowych w obrębie Gminy Skoczów wraz z zatokami i parkingami usytuowanymi wzdłuż tych dróg oraz o wykonawcach zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów.

Akcja zimowa na drogach gminnych  będzie prowadzona w 4- 6 standardzie zimowego utrzymania w zależności od kategorii drogi.

I. Wykonawca akcji zimowej na drogach powiatowych – jezdnie, mosty, zatoki, parkingi.

 1. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn,  ul. Bobrecka 29.
  Całodobowe dyżury będą prowadzone pod numerem telefonu kom. 668 365 830.

  1. Drogi powiatowe w obrębie Gminy Skoczów zamiejskie – długość ok. 30 414m,
  2. Drogi powiatowe w granicach miasta Skoczowa – długość ok. 13 090m,
   ul. Cieszyńska,  ul. Objazdowa,  ul. Bielska,   ul. Kiczycka,   ul. Stalmacha,  ul. Wiślicka,            ul. Górecka, ul. Dolny Bór, ul. Mickiewicza oraz ul. Górny Bór.

II. Wykonawcy akcji zimowej na drogach gminnych- jezdnie, mosty, zatoki, parkingi.

 1. Miejski Zarząd Dróg, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 14.
  Całodobowe  dyżury  prowadzone  będą  pod nr telefonu kom.  603 561 730, a w dni robocze od 7 00 do 15 00  tel. stacjonarny   33- 487 49 43,   33-487 49 44  wewn.24.

  1. Drogi gminne w granicach miasta Skoczów – długość ok. 22 000m,
   ul. Bielska – gminna, ul. Wałowa, ul. Kościelna, parking wokół kościoła katolickiego, ul. Zamkowa, ul. Ustrońska, parking przy hotelu „KARET” – ul. Ustrońska, parking przy pawilonie „WIKI” – ul. Ustrońska, ul. Poprzeczna, ul. Fabryczna, ul. Garbarska, Rynek – plac po przekątnej, ul. Cieszyńska, parking Mały Rynek, parking przed Policją, ul. Sarkandra , ul. Szpitalna, ul. Mennicza, ul. Szkolna, ul. Polna, łącznik ulic Ustrońska- Targowa-Mickiewicza , ul. Targowa, droga boczna od ul. Targowej przy bloku  nr 13, ul. Mickiewicza – gminna od ul. Targowej do PKP, ul. Ks.E. Mocko, droga boczna od ul. E. Mocko wokół przedszkola, Czarny Chodnik, ul. Wiślańska, łącznik ul. Wiślańska od mostu kolejowego + przejście dla pieszych przez Park Tryton do kładki nad Wisłą, ul. Podkępie, ul. Łęgowa, ul. Powstańców Śląskich, ul. Harcerska, ul. Parkowa, ścieżki rowerowe, ścieżki rowerowe – od „MIKRUSA” w stronę Harbutowic koło domów mieszkalnych – wjazd na DK-81 Katowice-Wisła.
 2. Firma „MENTRANS”  Mencnarowski Franciszek, 43-394 Rudzica, Iłownica 174
  Całodobowe dyżury będą prowadzone pod nr telefonu kom. 507 338 914 ,

  1. Drogi gminne w granicach miasta Skoczów – długości ok. 23 050 m
   ul. „do P. Danela”, ul. „do P. Tomaszki”, ul. Bajerki, ul. Błękitna, ul. Boczna,  ul. Bracka,    ul. Budowlanych, ul. Bukowa, ul. Ceglana + łączniki do ul. Stalmacha, ul. Dębowa, dojazd PKS, ul. Dolny Bór „k/kamieniarza”, ul. Dolny Bór „Stary przebieg”, drogi boczne od       ul. Stalmacha , ul. Gajowa, ul. Grabowa, ul. Groszówka, ul. Jana Pawła II,  ul. Jutrzenki,   ul. Kamieniec, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Kolorowa, ul. Kolonia,  ul. Kombatantów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej, ul. Kręta,  ul. Kukucza,  ul. Kwiatowa,  ul. Lipowa, ul. Łąkowa, ul. Nowa, ul. Nowe Osiedle,  ul. Ogrodowa , ul. Olszyna,  ul. Osiedlowa, ul. Plaskowiec, ul. Podlesie , ul. Południowa , ul. Potok,  ul. Puścina + odnogi,  ul. Radosna, boczna od Kiczyckiej (naprzeciw ul. Sadowej), ul. Rzeczna, ul. Sadowa,  ul. Schodowa,  ul. Słoneczna,  ul. Sportowa, plac Stary Targ, ul. Tęczowa, ul. Topolowa , ul. Torowa, ul. Torowa II, ul. Wiejska,  ul. Wierzbowa,  ul. Wspólna,  ul. Wzgórze,  ul. Zabawa,  ul. Zacisze,  ul. Zawiśle, ul. Zawiśle k/wału, ul. Żebroka,
  2. Drogi gminne w obrębie sołectw Pogórze i Kowale – długość ok. 28 890m,
  3.              Drogi gminne w obrębie sołectw Pierściec i Kiczyce – długość ok. 39 126m,
  4. Drogi gminne w obrębie sołectwa Wiślica – długość ok. 8 420m.
 3.  Firma Usługowo-Transportowa, Janina Sztwiertnia, 43-430 Skoczów, Bładnice Górne 20.
  Całodobowe dyżury prowadzone będą pod numerem tel. 500 082 726,

  1. Drogi gminne w granicach miasta Skoczów – długość ok. 9 250m
   ul. Ciężarowa, ul. Dojazdowa, ul. Gustawa Morcinka, ul. Górny Bór przy granicy miasta + boczna, ul. Krzywa , ul. Krzywa -„Wodomistrzówka” , ul. Leśna, ul. Wiślańska od Harbutowic do skrzyżowania z ul. Ciężarową , ciąg pieszo-rowerowy ul. Leśna – ul. Ciężarowa , ul. Gołęszyców (łącznik L-1), ul. Cieszyńska (dawna DK-1), droga dojazdowa D-12 , droga dojazdowa D-13 + D-14.
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Skoczowie z siedzibą w Pogórzu 43-430  Pogórze, ul. Dworcowa 1.
  Całodobowe dyżury prowadzone będą pod numerem telefonu kom. 604 421 367, a w dni robocze od 7:00 do 15:00 pod nr telefonu stacjonarnego 33- 853 32 85.

  1. Drogi gminne w obrębie sołectw Międzyświeć i Wilamowice – długość ok. 12 520m.
  2. Drogi gminne w obrębie sołectw Bładnice i Harbutowice długość 20 670m.
 5. Kółko Rolnicze w Ochabach, 43-430 Ochaby Małe, ul. Dębowiecka 26
  Całodobowe dyżury prowadzone będą pod numerem telefonu kom. 696 074 530, a w dni robocze od 7:00 do 15:00 pod nr telefonu stacjonarnego 33- 853 34 57.

  1. Drogi gminne w obrębie sołectwa Ochaby – długość ok. 39 901 m.

III. Wykonawca akcji zimowej w ciągach dróg powiatowych – chodniki, ciągi piesze, schody, kładki.

 1. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn,  ul. Bobrecka 29.
  Całodobowe dyżury będą prowadzone pod numerem telefonu kom. 668 365 830.

  1. Chodniki, ciągi piesze, schody i kładki dla pieszych.
   ul. Cieszyńska, ul. Objazdowa, ul. Bielska, ul. Kiczycka, ul. Stalmacha, ul. Wiślicka,        ul. Górecka, ul. Mickiewicza oraz ul. Górny Bór.

IV. Wykonawcy akcji zimowej w ciągach dróg gminnych – chodniki, ciągi piesze, schody, kładki.

 1. Zakład Zieleni Adam Pietrzyk, 43-430 Skoczów, ul.Stalmacha 35.
  Całodobowe dyżury prowadzone będą pod nr telefonu  33-853-36-57 , 507 170 365,
 1. Chodniki, ciągi piesze, schody i kładki dla pieszych.
 1. Miejski Zarząd Dróg, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 14.
  Całodobowe  dyżury  prowadzone  będą  pod nr telefonu 603 561 730, a w dni roboczeod 7 00 do 15 00  tel. stacjonarny 33- 487 49 43,  33-487 49 44  wewn.24,
 1. Chodniki, ciągi piesze, schody i kładki dla pieszych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z póź. zm.), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez  uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości: właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Przejdź do treści