Wyniki

Tytuł przetargu Treść wyniku Data Wprowadził
Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonie zimowym 2013/2014r. z podziałem na 10 części. Ogłoszenie o wyborze oferty 22-10-2013r. Gabriela Pagieła
Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonie zimowym 2013/2014r. z podziałem na 10 części. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – część nr 5 09-10-2013r. Gabriela Pagieła
Przetarg nieograniczony na Modernizację drogi wewnętrznej w rejonie ul. Ciężarowej w Skoczowie na odcinku od km 0+177,00 do 0+325,00.  Ogłoszenie o wyborze oferty 19-09-2013r.  Gabriela Pagieła
Przejdź do treści