Strefa płatnego parkowania i parkingi gminne

Celem zmiejszenia deficytu miejsc postojowych oraz zwiększenia rotacji parkujących pojazdów w centrum Skoczowa wprowadzono strefę płatnego parkowania oraz parkingi gminne, na których pobierana jest opłata za postój pojazdów samochodowych.

Zasady organizacji strefy płatnego parkowania i parkingów gminnych określają:

  • Zarządzenie nr 0050.104.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 25 maja 2017 r. [czytaj]
  • Uchwała Nr XXIII/269/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 października 2016 r. [czytaj]
  • Regulamin strefy płatnego parkowania w Skoczowie [czytaj]
  • Regulamin parkingów płatnych stanowiących własność Gminy Skoczów

Przejdź do treści