Słupy ogłoszeniowe oraz stelaż na banery reklamowe na terenie Skoczowa

Aby skorzystać z płatnej ekspozycji plakatów należy najpóźniej do poniedziałku danego tygodnia dostarczyć plakaty.

Umieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych odbywa się w każdy wtorek (w każdym innym dniu opłata zwiększa się o 100%) .

Cennik za ekspozycję ustala Zarządzenie nr 0050.152.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 31 sierpnia 2016 roku. Zwolnienia z opłaty udziela Burmistrz Miasta po uprzednim zwróceniu się z prośbą na piśmie.Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu 33 487 49 43 wew. 27

Zarządzenie wraz z cennikiem  – pobierz

Wniosek o umieszczenie plakatu – pobierz 

Regulamin umieszczania plakatów na słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Skoczów – pobierz 

Wykaz miejsc, w których znajdują się słupy ogłoszeniowe oraz stelaż, na którym można rozwieszać banery reklamowe – zarządzane przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie


Pokaż Słupy ogłoszeniowe oraz stelaż na banery reklamowe na terenie Skoczowa na większej mapie

Przejdź do treści