Dane kontaktowe

Adres

Miejski Zarząd Dróg
ul. Mickiewicza 14
43-430 Skoczów

NIP 5482605223
REGON 241380964

Bank: Bank Spółdzielczy w Skoczowie
Konto: 41 8126 0007 0000 1094 2000 0010

e-mail: biuro@mzd.skoczow.pl

Biuro MZD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500
Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Telefon: (33) 487 49 43, 487 49 44

Fax: (33) 487 49 45

Numery wewnętrzne:
21 – sekretariat

22 – uzgodnienia drogowe

23 – zieleń, oczyszczanie miasta, targowiska, cmentarz

24 – utrzymanie remonty dróg

25 – oświetlenie, parkingi, plakaty

26 – księgowość

27 – kadry

28 – zamówienia publiczne

W związku z Zarządzeniem nr 0050.204.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Skoczów i jej jednostkach organizacyjnych, od dnia 1 stycznia 2017 roku każda faktura nabycia  towarów i usług powinna być wystawiona w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Skoczów                           

                Rynek 1                                                        

                43-430 Skoczów                                            

                NIP 548-24-04-967

Odbiorca: Miejski Zarząd Dróg

                ul. Mickiewicza 14

                43-430 Skoczów

Przejdź do treści