Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu (masa asfaltobetonowa układana na gorąco) – MZD.341.102.2020.

Poniżej zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Przejdź do treści