Aktualizacja: UWAGA! Dotyczy handlu na targowiskach miejskich w Skoczowie.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że możliwość handlu na targowiskach miejskich ograniczona jest wyłącznie do:
– sprzedaży artykułów spożywczych,
– płodów rolnych, kwiatów, sadzonek,
– zwierząt,
po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem targowisk pod nr tel. 609 330 171.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasad higieny zarówno kupujących jak i sprzedających oraz bezwzględnego przestrzegania obostrzeń zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów tj.:
– przebywanie w tym samym czasie nie więcej niż 3 osób na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku
– z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów,
– kupujący są obowiązani nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe,
– zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

Przejdź do treści