Ogłoszenie

W związku z rozwiązaniem porozumienia w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Skoczowa informujemy, iż obowiązki zarządcy w odniesieniu do dróg powiatowych (tj. ulic: Mickiewicza, G. Bór, Objazdowa, Cieszyńska od ul. Objazdowej w kierunku Cieszyna, Górecka, Bielska, Kiczycka, Dolny Bór) dotychczas pełnione przez Gminę Skoczów, z dniem 1 stycznia 2014 roku realizowane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, tel. 33 47 77 309

Przejdź do treści