Miejski Zarząd Dróg Skoczów

Remonty dróg w Ochabach!

W sołectwie Ochaby rozpoczęły się prace związane z odtworzeniem nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej, której inwestorem jest Miejska Spółka SKO-EKO ze Skoczowa.
Przy okazji wyremontowanych zostanie kilka innych dróg. Odcinki nowej nawierzchni pojawią się m.in. na ulicach Miłosnej, Uroczej, Podbór oraz Działkowej.

Kradzieże krzewów i kwiatów!

W ostatnim czasie zauważyliśmy niepokojący proceder, mianowicie znikają krzewy, kwiaty, a nawet drzewka ze skwerów, parków i rond na terenie miasta. Boli to tym bardziej, że wszelkie nowe nasadzenia, które zlecamy czynione są aby miasto wyglądało jeszcze piękniej, a niestety wysiłek ten jest niszczony przez nieliczną część naszej społeczności.

Skradzione zostały m.in. tuje na skwerze przy ulicy Żebroka, ul. Schodowej oraz klony i jałowce na skwerze przy stacji paliw Orlen, a w wielu innych miejscach znikają pojedyncze kwiaty.

Strony