Lista postępowań - 2017 / 2018

Numer ogłoszenia Tytuł
MZD.341.101.2018 Przetarg nieograniczony na remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z zastosowaniem dwóch technologii, z których każda stanowi osobną część (MZD.341.101.2018)
MZD.341.100.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania (MZD.341.100.2018)
MZD.341.101.2017 Przetarg nieograniczony na Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z zastosowaniem 2 technologii, z których każda stanowi osobne zadanie (MZD.341.101.2017).
MZD.341.100.2017 Przetarg nieograniczony na Remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z podziałem na 4 zadania (MZD.341.100.2017).