Akcja Zima 2018-2020

I. Wykonawcy akcji zimowej w ciągach dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych – chodniki, ciągi piesze, schody, kładki.

Wykonawca

Kontakt

Droga/Ulica

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Rejon w Pszczynie

Obwód Drogowy             w Skoczowie - Pogórzu

ul. Wierzbowa 7

43-430 Pogórze

tel.33 853 89 19

wiadukt na ul. Góreckiej, wiadukt na ul. Bielskiej w Pogórzu, wiadukt oraz kładka na ul. Cieszyńskiej w Międzyświeciu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich                 w Katowicach

ul. Lechicka 24

40-609 Katowice

tel. 32 781 92 00

tel. 33 855 50 14

tel. 509 515 186

tel. 602 504 528

tzw. "Stara droga DK-1" :

ul. Bielska w Pogórzu,

ul. Bielska, Objazdowa i Cieszyńska w Skoczowie,

ul. Cieszyńska w Wilamowicach oraz Międzyświeciu

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

tel. 668 365 830

tel. 500 106 270

Bielska, Cieszyńska, Górecka, Górny Bór, Kiczycka, Mickiewicza, Objazdowa, Stalmacha, Wiślicka.

II. Wykonawcy akcji zimowej na drogach gminnych w granicach miasta - jezdnie, mosty, zatoki, parkingi.

Wykonawca

Kontakt  

Ulica

Miejski Zarząd Dróg

ul. Mickiewicza 14

43-430 Skoczów

tel.603 561 730

pon-pt w godz.

7 oo - 15 oo

tel. 33 4874943 wew. 24

tel. 33 4874944 wew. 24

Bielska, boczna ul. Z. Kossak-Szatkowskiej- (dojazd do posesji 76)) Cieszyńska, Czarny Chodnik, Fabryczna, Garbarska, Groszówka, Harcerska, Kasztanowa, Kościelna, Ks. Jana E. Mocko (wraz z drogą boczną wokół przedszkola), Łęgowa, Mały Rynek, Mennicza, Mickiewicza (od Targowej do PKP) Parkowa, Podkępie, Podlesie, Polna, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Rynek, Sarkandra, Schodowa, Szkolna, Szpitalna, Targowa (wraz z drogą przy bloku nr 13), Ustrońska, Wałowa, Wiślańska, Wspólna, Zofii Kossak-Szatkowskiej, Żebroka, łącznik ulic Ustrońska-Targowa-Mickiewicza, parkingi w SPP i PP, ścieżki rowerowe.

MENTRANS

Franciszek Mencnarowski

Iłownica 174

43-394 Iłownica

tel.507 338 914

Bajerki, Błękitna, Boczna, boczna ul. Kiczyckiej-(Delikatesy Centrum), boczna ul. Plaskowiec- (dojazd do posesji 85), boczna ul. Rzecznej (Targowisko zwierzęce), boczne ul. Dolny Bór (dojazd do posesji 16, 21b, 32, 37, 42), boczna ul.Objazdowej- (dojazd Dworzec Aut.), boczne ul. Góreckiej- (dojazd do posesji 39, 61), boczne ul. Wiślickiej- (dojazd do posesji 6E oraz łącznik z ul. Klonową), Bracka, Budowlanych, Bukowa, Ceglana (wraz z łącznikami do ul. Stalmacha), Czekoladowa, Dębowa, drogi boczne od ul. Stalmacha, Gajowa, Grabowa, Jutrzenki, Kamieniec, Klonowa, Kolonia, Kolorowa, Kombatantów, Kręta, Kukucza, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Morelowa, Nowa, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Olszyna, Osiedlowa, Plaskowiec, Południowa, Potok, Puścina (wraz z odnogami), Radosna, Rzeczna, Skrajna (Pogórze) oraz boczna od Skrajnej (dojazd do posesji 66d), Słoneczna, Sportowa, Stary Targ, Tęczowa, Topolowa, Torowa, Wiejska, Wierzbowa, Wzgórze, Zabawa, Zacisze, Zawiśle.

Roboty Ziemne i Drogowe, Transport Sp.  z o.o.

ul. Szeroka 45a

43-450 Ustroń

tel.662 857 407

boczna ul. Krzywej- (dojazd do posesji 12), boczna ul. Krzywej- dojazd Przedszkole, boczna ul. Wiślańskiej- (dojazd do posesji 41), Ciężarowa, Gołęszyców, Górny Bór (przy granicy miasta oraz boczne), Gustawa Morcinka, Krzywa, Krzywa „Wodomistrzówka”, Leśna, Leśna od ul. Rubinowej, łącznik od ul. Leśnej do ul. Ciężarowej, łącznik ul. Krzywa-ul. Ciężarowa, Wiślańska (od Harbutowic do skrzyżowania z ul. Ciężarową).

III. Wykonawcy akcji zimowej na drogach gminnych w obrębie sołectw.

Wykonawca

Kontakt

Sołectwo

Przewóz Towarów,Usług Koparkami

Matuszny Jan,Matuszny Krzysztof Sp. j.

Bielowicko 14

43-386 Świętoszówka

tel. 502 685 532

Kowale, Pogórze.

Roboty Ziemne i Drogowe.

Transport Sp. z o.o.

ul. Szeroka 45a

43-450 Ustroń

tel. 662 857 407

Bładnice, Harbutowice.

MENTRANS

Franciszek Mencnarowski

Iłownica 174

43-394 Iłownica

tel. 507 338 914

Kiczyce, Ochaby, Pierściec, Wiślica.

BARTMAR

Łukasz Brzóska

ul. Landecka 113

43-430 Pierściec

tel. 507 566 387

tel. 507 338 914

Międzyświeć, Wilamowice.

IV. Wykonawcy akcji zimowej w ciągach dróg gminnych – chodniki, ciągi piesze, schody, kładki.

Wykonawca

Kontakt

Ulica

Miejski Zarząd Dróg

ul. Mickiewicza 14

43-430 Skoczów

tel.603 561 730

pon-pt w godz.

7 oo - 15 oo

tel.33 4874943 wew. 24

tel.33 4874944 wew. 24

Bielska (obok Gimnazjum nr 2), Cieszyńska, dojście do PKS, Fabryczna, Garbarska, Kościelna, Krzywa, Ks. Jana E. Mocko, łącznik ul. Ustrońskiej-ul. Garbarskiej, łącznik ul. Wiślańskiej-ul. Jodłowej, łącznik ul. Wiślańskiej od mostu kolejowego do kładki nad Wisłą, Mały Rynek, Mennicza, Polna, Powstańców Śląskich, Rynek, Skatepark, Stalmacha (od ul. Bielskiej do ul. Objazdowej), Stary Targ, Szkolna, Szpitalna, Targowa (wraz z chodnikiem przy bloku nr 13,17 oraz wokół przedszkola), Ustrońska, Wiślańska.

Zakład Zieleni

Adam Pietrzyk

ul. Stalmacha 35,

43-430 Skoczów

tel.507 170 365

tel.33 85336 57

aleja Jana Pawła II, boczna od ul. Góreckiej do pływalni Delfin, Ciężarowa, Gustawa Morcinka, Harcerska, kładka nad rzeką Wisłą w ciągu ul. Sportowej, kładki (cztery) nad rzeką Bładnicą, Kukucza, łącznik ul. Łegowa- ul. Harcerska, łącznik ul. Łęgowa - ul. Powstańców Śląskich, łącznik od ul. Mickiewicza (obok PKP) do ul. Górny Bór, łącznik od ul. Wiślańskiej do ul. G. Morcinka (ścieżka dla pieszych wzdłuż Bładnicy), Łęgowa, Mickiewicza (od ul. Targowej do PKP), Osiedlowa, Park Tendery, Park nad Wisłą, Park Tryton, Podkępie, Południowa, Powstańców Śląskich, Rzeczna, Schodowa, skwer przed TESCO na ul. G. Morcinka, Słoneczna, Sportowa, Stary Targ (chodnik wokół oraz skwer przed Bankiem Spółdzielczym), ścieżka i „molo”- tereny rekreacyjne wokół stawów na G. Borze, trakt spacerowy Szlak Sarkandrowski, Zofii Kossak-Szatkowskiej.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1454), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości: właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.