Wyniki przetargu na remonty dróg gminnych.

Wyniki przetargu na remonty dróg gminnych.

znak.png

Informujemy o wyborze firm na remonty cząstkowe nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie:

Zadanie nr 1. Uzupełnienie średnich uszkodzeń nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco na terenie miasta Skoczowa oraz sołectw Gminy Skoczów:

wybrano firmę:

Eurovia Polska S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

Zadanie nr 2-4. Uszczelnienie spękań, uzupełnienie płytkich ubytków nawierzchni bitumicznej emulsją i grysem na terenie miasta Skoczowa oraz sołectw Gminy Skoczów:

wybrano Konsorcjum firm:

Lider: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik ul. Legionów Polskich 36/82, 32-300 Olkusz,

Partner: P.P.H.U. „LINK” Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych dr inż. Krzysztof Janik, Al. 1000-lecia 1D, 32-300 Olkusz.

Roboty rozpoczną się gdy będą sprzyjające warunki atmosferyczne.

Termin realizacji robót to 15 czerwca 2018 roku.

Przejdź do treści